Alt er energi. Punktum.

Du ved, om der er god eller dårlig energi. Du ved også, om der er god eller dårlig stemning. Du ved faktisk, om det svinger – eller ej. Altsammen er det udtryk for energi. Selvom du ikke kan SE det med det blotte øje, så kan du MÆRKE det!

Kunne du tænke dig at mestre energi
på et niveau, så du/I kan:

  • Holde en høj vedvarende og bæredygtig energi?
  • Finde dit “WHY” og dit livsformål aka din superpower?
  • Få et godt og bæredygtigt samarbejde med din krop – uden sygdom, smerter, stress, angst, depression, usikkerhed, lavt selvværd, lav selvtillid og måske søvnproblemer?
  • Være i et godt flow, hvor du vælger vejen med mindst modstand og mest glæde?
  • Bidrage til at skabe en god energi?
  • Gennemføre og inspirere til positive forandringer, hvor ikke bare du, men også dem omkring dig, stråler og udlever deres højste potentiale?
  • Være en god rollemodel for dine børn, medarbejdere, familie & venner?
  • Bringe din/jeres organisation til vækst på alle bundlinier, der tæller – både den personlige vækst OG den økonomiske vækst – gennem en bæredygtig og passionsdrevet high performance kultur uden begrænsende overbevisninger og med et meningsfyldt arbejde for alle. Altsammen baseret på effektive strategier, der bygger på en unik energiforståelse og er den nye ledelsesdisciplin: magnetisk ledelse, hvor du, som en magnet, tiltrækker dét, du sætter dig for? Det eneste du/I mangler er at knække koden til et “magisk” univers af en række “nye” lovmæssigheder om energi på linie med tyngdeloven. Rare at kende til, hvis man skal regne konsekvensen ud af ens tanker og handlinger. Det er videnskab – ikke tilfældigheder.

Mindst 3,14 millioner danskere har en krop, der larmer jf. en undersøgelse fra sundhedsstyrelsen! Dertil kommer alle dem med stress og et forbrug af lykkepiller for at holde livet ud. 80 % af danskerne siger, at de lever et liv UDEN passion.

Dét kan vi gøre bedre.

Erfaringer viser, at jeg har nogle vigtige nøgler til, hvordan vi kan ændre på disse triste statistikker.

Hel-dig-vis er der ikke noget, der så skidt, at det ikke er godt for noget. Og i det her tilfælde er gaven, at der ofte skal et sammenbrud til, før et gennembrud kan ske! Før er vi simpelthen ikke villige til forandring. Først, når smerten ved at være, hvor vi er, er større end den forventede smerte ved forandringen, er vi klar.

Er du klar? Er I klar? Jeg er klar!

Det betyder et farvel til stress, frustration, frygt, sygdom, håbløshed, dårlige relationer, dårlig forandringsledelse og mangelfulde resultater. Hvis det er ok, så er vi et godt match!

Jeg har 15 års erfaring fra erhvervslivet som Key Account Manager, ledelseskonsulent og professionelt bestyrelsesmedlem foruden en lang række holistiske uddannelser, som jeg idag succesfuldt bruger til at bygge bro mellem den gamle tids performancekultur til den nye tids bæredygtige passiondrevne kultur – både når det kommer til individer OG organisationer.

Jeg er desuden:

Vi står midt i presseveerne i fødslen af den nye tids menneske og den nye tids organisationer, og nogle gange har man brug for en erfaren jordemor!

Kontakt mig på 25 776 774 eller susanne@susannefrandsen.dk for en gratis gennembrudssession.

15 minutter til private og 60 minutter til ledere med spørgsmål til deres organisation.

Din genvej til power & passion

– quick & dirty modellen

Jeg er katalysator for processen ind i dette magiske univers!

When we know better – we can do better!

Og det gælder både udviklingen af succesfulde personlige livsstrategier og forandringsstrategier i organisationer. Det handler om at få bygget broen mellem hjerne og hjerte i alt, hvad vi gør.

Først, når vi handler HELHJERTET er vi HELHJERNET og bruger vores fulde kapacitet!

Man kalder det heart-brain-coherence, og det kan måles – også på bundlinen!

Vi bliver stressede, når vi IKKE har denne balance, og dén energi forplanter sig i ALT, hvad vi gør og alt, hvad vi er. Og selvom der fysisk set er kort fra hoved til hjerte, så kan det være den længste vej, vi nogensinde skal gå. Jeg kender en smutvej. En genvej til, at DU som individ og JER som et team kommer til at udleve jeres højeste potentiale.

Alle mine værktøjer er baseret på en helhedsorienteret forståelse af mennesket og organisationer og den nyeste videnskab om hjerte, hjerte, epigenetik og kvantefysik i kombination med en stor forretningserfaring som ledelseskonsulent & bestyrelsesmedlem.

Dét, jeg formidler og praktiserer er, for de fleste endnu, ikke almindelig kendt viden og slet ikke kendt praksis. Desværre. For det virker!

Der findes lovmæssigheder på niveau med tyngdekraften, som gør, at du på forhånd kan regne ud, hvordan din nuværende livsstrategi eller virksomhedsstrategi/-ledelse/-processer mv. kommer til at virke. Så hvorfor ikke justere dem fra starten af, så du/I lander det ønskede sted? Det handler om forståelsen af energi.

Det handler om at justere sin tænkning og de værktøjer, man anvender, så de er i overensstemmelse med den energiforståelse.

Hvis jeg kort skal sammenfatte min superpower, så er det at være et forandringsenzym & katalysator, der arbejder som en ”Obsidian kniv” – og min metode er baseret på at lære dig/jer at gøre “det” selv. Jeg vil hellere lære dig at fiske – end fange dine fisk for dig, så jeg kan hjælpe SÅ MANGE som muligt.

Det siger mine klienter

Forandringsenzym & katalysator

Et enzym er et biomolekyle, der katalyserer, altså forøger hastigheden af, en kemisk reaktion, og en katalysator er yderligere kendetegnet ved at være en “igangsætter” af et hændelsesforløb – uden selv at være direkte indblandet i forløbet.

Obsidian kniv

Jeg er knivskarp i mine analyser og skærer hurtigt ind til benet i alle problemstillinger ud fra en unik energiforståelse.

Jeg har en veludviklet Bullshit detektor, og som en Obsidian kniv sker det på en måde, hvor ”blodtabet” er mindst muligt, og healingen er hurtigst mulig.

Få en smagsprøve og book en GRATIS gennembruds-session på 25 776 774 eller susanne@susannefrandsen.dk.

• 15 minutter til private.
• 60 minutter til organisationer.

Målgruppe

Jeg hjælper individer i alle aldre OG organisationer i alle størrelser.

Der behøver ikke at stå leder på dit visitkort, men jeg har stor ekspertise inden for ledelsesfeltet i kraft af min baggrund som cand.merc og uddannet indenfor erhvervspsykologi samt min praktiske erfaring som ledelseskonsulent og bestyrelsesmedlem. Denne erfaring er suppleret op med en lang række helhedsorienterede kurser og uddannelser.

Forvent et gennembrud!

Download en af mine gratis e-bøger her på siden og hold dig orienteret om åbne foredrag og workshops på Facebook – “Susanne Frandsen – Catalyzing Change”, eller ved at skrive dig op til mit nyhedsbrev her på siden.