Fremtidens ledelse

Powerfulde metoder

Fremtidens leder er en bevidst & autentisk leder med høj EQ!

Tallene taler deres klare sprog. Ledere med høj EQ (= følelsesmæssig intelligens) leverer 390 % højere omsætning end ledere med lav EQ. (Kilde: Daniel Goleman)

Og hvorfor gør de det?

 • De tiltrækker de bedste,
 • De fastholder de bedste
 • De skaber high performance teams
 • De skaber & vedligeholder gode kunderelationer.

Ledere, som ikke trives, kan ikke præstere god ledelse, skabe dialog i de enkelte teams og dermed facilitere gode resultater. Derfor bør fremtidens lederudvikling og  lederuddannelse ikke bare have fokus på det faglige, der handler i højere grad om den bløde ledelsesdisciplin lige nu. Det handler om at sætte eksisterende viden bedre i spil. (Læs evt. artiklen i Djoef om dårlig trivsel hos ledere OG konsekvensen af det).

Som leder kræver det modet til at tage radikalt selvansvar. Ikke bare for næste kvartals nøgletal, men de ‘indre nøgletal’ og den sociale kapital i form af virksomhedens kultur. Er den syg? Eller har den det godt?

Som leder har du høj autoritet OG et lavt informationsniveau. Som medarbejder har du omvendt højt informationsniveau OG lav autoritet. Hvis informationen skal op igennem Rockwool-laget, så de rette beslutninger kan træffes, så skal ledelsen udvise høj EQ.

Kan høj EQ læres?

JA. Og det kan godt betale sig at investere i at lære det – eks. via lederudvikling / lederuddannelse hos mig.

Ifølge Gallup siger 37 % op pga. forholdet til nærmeste leder. Det har jeg selv prøvet et par gange. Og det er de bedste medarbejdere, der forsvinder først. Dét er dyrt og dumt.

Hvis kulturen er syg, er tallet endnu højere. Kultur er dét, vi forlader, når vi rykker videre.

Høj EQ & succes som leder har 12 hjørnesten opdelt i  2 områder:

‘Foundation skills = FS’ & ‘Relational skills = RS’.

 1. Selvindsigt (FS) –
  God kontakt til dine egne følelser og, hvordan de påvirker dig og din performance.
 2. Selvkontrol (FS) –
  Forbliv rolig og centreret – også under pres og fjendtlighed.
 3. Fokus (FS) –
  Styr dit eget og gruppens fokus og vid, hvornår du skal kigge indad og udad.
 4. Målrettethed (FS) –
  Kultivering af fleksibiliteten til at håndtere forandringer, balancere flere behov/krav samt nye idéer til tilpasning til nye situationer.
 5. Positivt mindset (FS) –
  Se det positive i mennesker, situationer og begivenheder.
 6. Empati (FS) –
  Sans andres følelser og perspektiver.
 7. Organisatorisk bevidsthed (RS) –
  Evnen til at læse en gruppes følelsesmæssige tilstand og magtdynamikker, identifikation af influenter, netværk og dynamikken i en organisation.
 8. Indflydelse (RS) –
  Saml støtte fra andre med lethed og skab en gruppe, der er engageret, mobiliseret og klar til handling mod et fælles mål eller vision.
 9. Inspirerende ledelsesstil (RS) –
  Inspirér og guid andre mod et fælles mål eller vision, få jobbet gjort og bring det bedste frem i alle.
 10. Coach & Mentor evner (RS) –
  Skab gode betingelser for langtidslæring og -udvikling af andre ved at give dem værdifuld feedback og støtte.
 11. Konfliktløsende (RS) –
  Evnen til at hjælpe andre igennem konfliktfyldte situationer, taktfuldt at bringe uenigheder ud i det åbne & tilvejebringe løsninger, som alle kan tilslutte sig.
 12. Teamspirit (RS) –
  Arbejd sammen med andre mod et fælles mål, deltag aktivt, del ansvar OG anerkendelse og bidrag til teamets overordnede kapabilitet.

52 % af alle ledere har kun mellem 0-3 af disse egenskaber, der er derfor en høj sandsynlighed for at også I kunne have glæde af lederudvikling – en lederuddannelse med fokus på alt det bløde, som alligevel bliver til sorte eller røde tal på bundlinien.

Kun 16 % har mellem 9-12 af egenskaberne. Til gengæld skaber de fantastiske resultater.

#1 Selvindsigt, forudsiger med stor nøjagtighed arbejdsklimaet.

Psykologisk sikkerhed er alfa og omega ift. om en medarbejder tør at formidle vigtig og rigtig information i form af idéer, spørgsmål, bekymringer eller fejltagelser opad i systemet uden at blive straffet eller ydmyget.

Når #1, selvindsigt, er høj, kan du skabe et arbejdsklima kendetegnet ved:

 • respektfuld kommunikation
 • lysten til at udtrykke sig og være autentisk
 • innovation
 • ægte samarbejde
 • arbejdsglæde
 • lethed ved at diskutere
 • konfliktløsende
 • anerkendelse.

Istedet for, når selvindsigten er lav, hvor arbejdsklimaet er kendetegnet ved:

 • tilbageholdelse af information og viden
 • lav kommunikationsevne
 • manglende evne til at lytte
 • frygt for at indrømme fejl
 • hæmmende analytisk tænkning, kreative indsigter og problemløsning
 • konfliktskyhed.

Med andre ord kan det godt betal’ sig, som vi siger i Jylland.

‘A team is not a group of people, who work together, it is a group of people, who trust each other’. – Simon Sinek

Og med generation Z & Y så må vi forberede os på et markant skifte.

Fortiden vs. Fremtiden

 • Min løncheck vs. mit formål
 • Min tilfredsstillelse vs. min udvikling
 • Min chef vs. min coach
 • Min årlige MUS vs. løbende samtaler
 • Mine svagheder vs. mine styrker
 • Mit job vs. mit liv.

FORMÅLSDREVET LEDELSE AF LEDERE MED HØJ EQ ER KOMMET FOR AT BLIVE – og det typisk ikke en del af den lederuddannelse, som de højere læreranstalter tilbyder.

‘Culture eats strategy for Breakfast!’  – Peter Drucker

Jeg er certificeret Ex3 People Culture Tool Practitioner, og tilbyder derfor ledelsesværktøjer (også på engelsk), der faciliterer hele processen frem mod formålsdrevet ledelse – lige fra det kvalitative og ‘bløde’ til det kvantitative og ‘hårde’ med PCI værktøjet (People Culture Indicators).

PCI kan bruges til at løfte jeres ESG opgave, fordi den kan bruges til at gøre jeres sociale kapital synlig. Dét, der lige nu er en ‘revisoropgave’, kan nu flyttes fra jeres regnskabsafdeling til jeres HR afdeling, hvor den retteligt hører hjemme, hvis der skal skabes en bæredygtig arbejdskultur, der samtidig understøtter tidens agilitet. KPI’s fuldendelse. Emotionel intelligens på tal. Gør det fluffy konkret og kulturen målbar.

Modellerne gør det kvalitative kvantitativt.

PCI kan tage jer sikkert gennem mestringstrappen og give bud på, hvad jeres næste bedste skridt kan være for at nå næste niveau.

 1. Trin 1 – initialt – ubevidst inkompetent
 2. Trin 2 – defineret – bevidst inkompetent
 3. Trin 3 – trænet – bevidst kompetent
 4. Trin 4 – Mestring – ubevidst kompetent

Kontinuerlig analyse og proces giver tracking af udvikling og styrket kultur. 

Der er 7 modeller:

 1. Visionsstjernen – jeres vision – (universalt niveau)
 2. Det grønne kompas – genfinde sig selv igen og igen (strategisk niveau)
 3. Organisationshjulet – udvikle sig selv igen og igen (strategisk niveau)
 4. Ledelsesdiamanten – kvalificere sig selv igen og igen (taktisk niveau)
 5. Flow-kernen – vitalisere sig selv igen og igen (taktisk niveau)
 6. HR-hjulet – prioritere sig selv igen og igen (operationelt niveau)
 7. Teamhjulet – skabe sig selv igen og igen (operationelt niveau) – ét godt sted at starte med en første workshop!

Jeg har været sparringspartner i deres 3 årige udviklingsproces og er nu deltids CPO (Chief Partnership Officer – ansvarlig for Partnerships, Passion & Purpose) i Ex3 People, og resultatet er vi alle stolte af.

Det er den nye tids proces- og målingsværktøjer. Værktøjerne er ramme- og frisættende for samskabelsesprocesser med inddragelse af ALLE – også de introverte.

Modellerne sætter et tema frit, så noget nyt kan opstå i det fælles rum og dermed i nærmeste udviklingszone og med fokus på dét, der kalder fra fremtiden – istedet for med en fastlagt agenda affødt af fortiden. Fokus flyttes fra individet til kollektivet. Processen afvikles med høj EQ og psykologisk tryghed. Endestationen er øget trivsel OG resultater med en stærk ledelsesånd.

Den nye tids lederuddannelse og lederudvikling.

Fra EGO til ECO.

Tiden er kommet til BÅDE-OG.

Educational Transformation – tiden kalder på, at vi tager os selv som individ, familie, erhverv, samfund og Verden til det næste niveau af bevidsthed.Vi skal (ud)dannes indefra og ud og turde lade os transformere til nye dimensioner.

EXPLORE, EXTEND, EXCEED med et ledelsesmæssigt helhedssyn på det  strategiske, taktiske og operationelle niveau.

Psykologisk tryghed kan kun ‘leveres’ med høj EQ.

Video: The Power of Emotions – why the new worlds leaders have to have a high EQ

Pris

Halvdagskoncept-workshop (4 timer)
Halvdagskonceptworkshop uden tilretninger – op til 15 deltagere (over 15 deltagere regnes med en deltagerpris). Workshops kan skræddersys efter aftale og pristilbud gives ved henvendelse. Tilretninger til en timepris på kr. 2.000.

Kr. 12.000 + moms & transport

Heldagskoncept-workshop (8 timer)
Heldagskonceptworkshop uden tilretninger – op til 15 deltagere (over 15 deltagere regnes med en deltagerpris). Workshops kan skræddersys efter aftale og pristilbud gives ved henvendelse. Tilretninger til en timepris på kr. 2.000.

Kr. 24.000 + moms & transport

Alle mine foredrag & workshops er kendt for at ændre din bevidsthed og dermed dine resultater, hurtigt.

I et højt og humørfuldt tempo ændrer jeg dit indre landskab. Dét vil udmønte sig i store og varige forandringer i din ydre virkelighed.

Der er et tydeligt før og efter.

Kan også leveres på engelsk.

Hjernen har aldrig været i fremtiden, den bruger fortidens filter og programmeringer, og den hader forandring. Faktisk er den verdens dårligste rådgiver! Alligevel blander den sig i ALTING. Kun dit hjerte kan sanse, hvad fremtiden kalder på i dig.

Så vil du gerne være fremsynet og i balance, så skal du have en god forbindelse til dit hjerte OG have en god og grundig hjernevask, der fjerner alle de begrænsende historier, du kan finde på at fortælle i din indre og ydre dialog. Om dig selv & andre.

Du skal kende dig selv, vende din sårbarhed til din styrke, have mod og kunne følge dit hjerte og din mavefornemmelse. De fleste bruger kroppen som transportmiddel for hovedet, men faktisk er kroppen den mest intelligente, OG den husker alt.

Handling for handlingens skyld, og fordi det tænkes rigtigt er old school. Fremtiden er inspireret handling, dvs. hjerte først og hjerne bagefter. Når først du kender din retning, må du gerne bruge hjernen til at at lægge en plan snedig for at komme derhen. Man kalder det heart-brain-coherence, og det er faktisk den eneste tilstand, hvori du bruger din fulde intelligens. Alt andet er halvhjernet! Bogstaveligt talt.

Er du klar til at blive fremtidens leder – med hjerne og hjerte? Med handlekraft og  værekraft? Er du klar til at “vikle dig selv ud” og finde din autentiske kerne?

Du kan deltage på foredrag, workshops, ledelsesuddannelse, 1-1 gennembrudscoaching eller i en eksklusiv Mastermindgruppe for direktører & ledere. Én direktør har givet denne tilbagemelding:

Jeg kan ikke huske, at noget kursus nogensinde har flyttet mig så meget

”Jeg har gennemført et mastermind forløb ved Susanne, og jeg kan ikke huske, at noget kursus nogensinde har flyttet mig SÅ meget, både fagligt og personligt. Det fantastiske ved forløbet var, at Susanne skabte en kobling mellem det faglige og det personlige, så man i den grad kan mærke helheden ind i sit hjerte og derudaf er min oplevelse, at jeg har kunne gøre mig selv bedre i alle sammenhænge både på jobbet og i mit privatliv. Jeg har kun stor ros og respekt til overs for Susannes kompetencer, som jeg til enhver tid vil anbefale. Susanne har en høj grad af indlevelsesevne, hun er empatisk og meget respektfuld, hvilket betyder, at hun er eminent til at møde den enkelte dér, hvor vedkommende er, og så arbejder hun ud fra det punkt.”
Anja Jørgensen, ph.d. og (dengang) direktør SOSU Nord.

Hvis du “bare” vil snuse og få hjælp til selvhjælp, så kan du købe min  Børsenanmeldte bog “Direktørmanualen – ledelse fra hjertet” eller blot modtage jævnlige nyhedsbreve med inspiration og gode tilbud samt møde mig på Facebook eller Youtube.

Pris

Halvdagskoncept-workshop (4 timer)

Halvdagskonceptworkshop uden tilretninger – op til 15 deltagere (over 15 deltagere regnes med en deltagerpris). Workshops kan skræddersys efter aftale og pristilbud gives ved henvendelse. Tilretninger til en timepris på kr. 2.000.

Kr. 12.000 + moms & transport

Heldagskoncept-workshop (8 timer)

Heldagskonceptworkshop uden tilretninger – op til 15 deltagere (over 15 deltagere regnes med en deltagerpris). Workshops kan skræddersys efter aftale og pristilbud gives ved henvendelse. Tilretninger til en timepris på kr. 2.000.

Kr. 24.000 + moms & transport

Alle mine foredrag & workshops er kendt for at ændre din bevidsthed og dermed dine resultater, hurtigt.

I et højt og humørfuldt tempo ændrer jeg dit indre landskab. Dét vil udmønte sig i store og varige forandringer i din ydre virkelighed.

Der er et tydeligt før og efter.

Kan også leveres på engelsk.

Trænger din afdeling, din virksomhed, dit netværk, din personaleforening eller noget helt femte til en kærlig og transformerende saltvandsindsprøjtning, så er du kommet til den rette.

Jeg tager altid udgangspunkt i deltagernes aktuelle udfordringer og bringer masser af eksempler ind fra mine mange år i feltet.

Hvis I er interesseret i et skræddersyet lederuddannelsesforløb eller et tillæg til jeres bestyrelsesuddannelse, så tag fat i mig.

Kontakt mig på 25 776 774 eller susanne@susannefrandsen.dk.

Det siger mine klienter

Kontakt mig

Kontakt mig for en gratis indledende snak over telefonen om, hvad jeg kan hjælpe dig og/eller din ledelsesgruppe/organisation med.

15 minutters gratis gennembrudssession til individer og 60 minutters gennembrudssession til ledere med en organisatorisk problemstilling.

Book din tid på susanne@susannefrandsen.dk eller sms på 25 776 774.