Powerfulde & kærlige metoder

Passionstesten

Dit redskab til at rydde op i dit personlige lederskab

Passion er den vigtigste nøgle til succes.

Ifølge en Gallup undersøgelse – her i et af verdens lykkeligste lande – mangler 70% af alle danskere passion i livet! Og en stikprøve, jeg selv har foretaget blandt en gruppe unge ambitiøse ledere endte på 80%!!

Med andre ord gør mange folk det, de gør, fordi de er motiveret af noget andet end passion. Pisk eller gulerod. Disciplineret. Handlekraftige. Men kunne det ikke være rart at handle ud fra inspiration, begejstring og glæde istedet? Altså den her dybe indre drivkraft, som gør, at man sætter det ene ben foran det andet. Hver dag. Fordi man ikke kan lade være.

Forudsætningen er dog, at DU er klar på dit formål. Med livet. At du har klarhed over din retning og har fundet frem til din superpower!

Læs evt. denne artikel om min passion.

De fleste har nok en fornemmelse af, at passion er den vigtigste nøgle til succes, men for dem, der ikke ved, hvad deres passion er, så kan selve dét at finde ud af det, virke uden for rækkevidde.

Passionstesten, som i virkeligheden er en proces uden forkerte svar, er et simpelt og kraftfuldt redskab til at blive klar på, hvilke fem ting, som betyder mest for en, samt en effektiv proces til at udleve dem gennem hele livet, så man bliver en bevidst skaber af sin virkelighed. Den er baseret på nyeste forskning indenfor hjernen, kvantefysik og epigenetik (læren om cellebiologi). Min egenudviklede coachingmetode, som jeg laver med dig inden passionstesten sikrer, at du kommer helt ind på de bagerste hylder i dit indre lederskab og dermed skaber fundamentet for et kvantespring. Sammen finder vi frem til de mønstre og håndbremser, som afholder dig fra at udleve dine drømme.

Passionstesten hjælper individer, der mangler passion i livet og virksomheder, som i dag kun tester nyansatte for deres logiske og sproglige talenter, med at finde frem til deres passioner. Hvordan kan man være en god selvleder eller leder, hvis man ikke ved, hvad man selv og ens medarbejdere er passionerede omkring? Man kan også lave passionstesten på sin virksomhed og via den vej finde frem til virksomhedens genizone. Min kongstanke er, at vi er kommet til et punkt i menneskehedens historie, hvor vi skal tage et afgørende og vigtigt skridt fra at være performancedrevne til at være passionsdrevne som individer og virksomheder. Fordi du med bæredygtig vækst på den personlige bundlinie sikrer dig bæredygtig vækst på den økonomiske bundlinie.

Jeg er en af de få i Danmark, der er blevet personligt trænet af Janet Bray Attwood og Chris Attwood som ”Passion Test Facilitator”. Kongstanken er, at “når du er afklaret, så vil dét, du ønsker opstå i dit liv, men kun i den udstrækning, at du er afklaret”.

Jeg bruger det som et mega effektivt værktøj i min egenudviklede coachingmetode til at genskabe fysisk, psykisk og mental balance, og jeg lykkes ofte med, at mine klienter giver slip på kroniske sygdomme på første session, selvom det ikke engang var derfor, de kom (fordi ofte har de fået at vide, at det kan ikke lade sig gøre – men jow, det kan det godt)!

Se mit youtube webinar her – 1,5 time om passionstesten.

Passionstesten byder på værktøjer til at arbejde med sine begrænsende overbevisninger, som ofte er dem, der står i vejen for at leve et passioneret liv. Det er en fantastisk måde at gøre op med vores kollektive begrænsende overbevisning – Janteloven.

Vi er alle født med et unikt talent, en genizone, en superpower – og når vi ikke udnytter vores fulde potentiale, så efterlader det os i en indre tilstand af tristhed.

Processen er skabt af Janet Bray Attwood og Chris Attwood og er udførligt beskrevet i deres NY Times bestseller, The Passion Test – The Effortless Path to Discovering Your Life Purpose (paperback: Plume, September, 2008).

Læs mere i dette interview, som jeg har givet til Inspirationsmagasinet Passion.

Læs mere på facebook.

Læs mere i mine nyhedsbreve – og få tips og trick til at vikle dig ud af DIN historie, så du kan udfolde din superpower.